ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตอนที่ 1

นี่คือภาพล่าสุดของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก คอลัมน์หมายเลข 7 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. และปราชญ์ชาว

บ้านนาย์ขวัญทอง สอนศิริ วันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมากลับไปติดตามความสำเร็จการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างตอบรับฟังความเห็นกันด้วยเหตุและผล หลังได้รับข้อมูลยืนยันจากนางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ว่างานก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสร็จสมบูรณ์ 100 % มีการตรวจรับมอบงานแล้ว

ย้อนกลับไปนับตั้งแต่ที่คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบเรื่องนี้เดือนกรกฎาคมปี 2561ขยายผลจากข้อมูลชาวจังหวัดพิษณุโลก สะท้อนปัญหาโครงการก่อสร้างพระตำหนักหลังใหม่ที่ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 ปี 2558 ใช้งบจากผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคลส่วนการตกแต่งภายในใช้งบทางราชการแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ชาวจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนที่พบเห็น ไม่เห็นด้วยที่พระตำหนักหลังใหม่บดบังทัศนียภาพศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เสียงสะท้อนนี้กรมศิลปากร กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลก ตอบรับแก้ไขปัญหานี้ โดยให้ทุบรื้ออาคารที่บดบังทัศนียภาพ ปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก่อสร้างอาคารประกอบ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระราชวังจันทน์ ใช้งบของกรมศิลปากร

การแก้ไขปัญหานี้ทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อให้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันทน์สวยสง่างาม สมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีคุณูปการมากมายต่อประเทศชาติและประชาชนไทย

นิทรรศการประติมากรรมปูนปั้น พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในอาคารประกอบจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เมื่อใด และบทสรุปวิธีแก้ปัญหาร้านจำหน่ายดอกไม้รูปเทียนเป็นอย่างไร

Facebook : #รายการคอลัมน์หมายเลข7