ข่าวเด็ด 7 สี

ยึดเงิน 15 ล้านรูปีอินเดีย ขณะลักลอบส่งไปเชียงใหม่

ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด ตรวจค้นรถบัสโดยสาร ขณะขับผ่านจุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบกระเป๋าและกล่องต้องสงสัย จึงขอตรวจค้น พบเงิน สกุลเงินรูปีอินเดีย 30 มัด มัดละ 1,000 ใบ รวมเป็นเงิน 15,000,000 รูปีอินเดีย คิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,100,000 บาท

คนขับ ให้ข้อมูลว่า รับกระเป๋าและกล่องบรรจุเงินมาจากบริษัทแห่งหนึ่ง ผู้ส่งชื่อ นายมินมิน เอ (MR.MIN MIN AYE) ส่งไปให้ผู้รับที่จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่อายัดเงินไว้ตรวจสอบ เนื่องจากสงสัยว่าลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมาย ให้เจ้าของเงินติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นเงินจะตกเป็นของแผ่นดิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง