เช้าข่าว 7 สี

ทำความเข้าใจ กรณีการปลดล็อกใบกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติด

นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ล่าสุดมีความคืบหน้าจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติปลดล็อก ใบกัญชา ใบกัญชง ให้พ้นจากบัญชียาเสพติด หรือว่าง่ายๆเป็นพืชที่ถูกกฎหมายนำมาใช้ส่วนผสมยาในการรักษาทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย แต่มีข้อยกเว้นว่ากัญชา ที่นำมาทำเป็นยาจะต้องไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย รวมถึงก้าน ลำต้น เปลือก ราก และสารสกัดที่มีสาร CBD (Cannabidiol) เป็นส่วนประกอบ และมีสาร THC (Tetrahydrocannabinol) จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ส่วนเมล็ดกัญชงและน้ำมันจากกัญชง ก็ให้ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 เช่นกันเพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก และด้านเศรษฐกิจทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอางด้วย

ด้าน นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและหรือ อย. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ออกมาแถลงข่าวย้ำชัดว่าการปลดล็อกในครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อการสันทนาการ หรือไปใช้ในทางผิดกฎหมาย ให้โทษต่อร่างกาย และผู้ที่สามารถปลูกและครอบรครองกัญชาได้ ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับอนุญาตจากทาง อย. ได้แก่ หน่วยงานรัฐ กลุ่มวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน สถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและเอกชน วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ฉะนั้นบ้านไหนที่คิดว่ากำลังจะปลูกยังคงต้องย้ำว่าหากไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายถูกจับแน่นอน

โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเทศ 5 ฉบับปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ โดยจะไม่มีกัญชา-กัญชงอยู่ในชื่อบัญชียาเสพติด จะมีการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากนี้ ส่วนเรื่องแนวทางหลังจากนี้จะที่ผ่อนปรนให้ประชาชนทั่วไป สามารถปลูกกัญชาได้ 6 ต้นต่อครัวเรือนนั้น ยังอยู่ระหว่างการร่วมวางแนวทางการปลูกเพื่อใช้อย่างปลอดภัยต่อประชาชน ซึ่งหากมีความชัดเจน จะมีการประกาศใช้ในกฎหมายอีกหนึ่งฉบับต่อไป