ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หลังจากชาวจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนที่ผ่านไปมา สะท้อนความคิดไม่เห็นด้วยที่มีการก่อสร้างพระตำหนักหลังใหม่ บดบังทัศนียภาพศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 ปี 2558 ใช้งบจากผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาวัตถุมงคล

คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับข้อมูลร้องเรียนนี้ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับอดีตผู้ว่า สตง. ขยายผลร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2561-ปัจจุบัน โดยประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้กรมศิลปากร กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดพิษณุโลกตอบรับแก้ไขปัญหานี้ ให้ทุบรื้ออาคารที่บดบังทัศนียภาพ โดยปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อสร้างอาคารประกอบ
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ใช้งบของกรมศิลปากรกว่า 40 ล้านบาท

และนี่คือภาพล่าสุดของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเสร็จสมบูรณ์มีการส่งมอบงานและตรวจรับแล้ว สวยสง่างามเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 ยืนยันว่าภายในสิ้นปีนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมประติมากรรมปูนปั้นพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ข้อมูล

ส่วนการแก้ปัญหาร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน ขณะนี้ตกลงกับผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้แล้ว จะย้ายให้ไปอยู่ที่ซุ้มลานจอดรถ ด้านหน้าทางเข้าพระราชวังจันทน์เพื่อความเรียบร้อย และสั่งห้ามบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่นี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7