เช้าข่าว 7 สี

นักเศรษฐศาสตร์ แนะรัฐปรับรูปแบบคนละครึ่ง ควรพิจารณาจากข้อมูล

นายเชาว์ เก่งชน ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวถึงการต่ออายุโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 โดยระบุว่ารัฐบาลควรพิจารณาจากฐานข้อมูล ทั้งรูปแบบการใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้จ่ายในเฟสแรก เพื่อปรับรูปแบบการดำเนินมาตรการเฟส 2 ให้มีความเหมาะมากขึ้น

พร้อมยกตัวอย่างหากยอดใช้จ่ายในเฟสแรกเน้นไปที่การซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน จะสะท้อนว่าประชาชนยังอยู่ในภาวะลำบาก และจำเป็นต้องต่ออายุมาตรการในรูปแบบเดิม แต่หากยอดใช้จ่ายไปอยู่ที่การซื้อสินค้า เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับมากขึ้น แม้จะเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูง แต่สะท้อนว่าประชาชนมีความพร้อมในการใช้จ่ายสินค้ากลุ่มอื่นที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น รัฐบาลก็ควรปรับรูปแบบมาตรการควบคู่กับการออกมาตรการอื่นเสริม เพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยในกลุ่มสินค้าเหล่านี้แทน ที่สำคัญต้องมีการแจ้งความชัดเจนล่วงหน้า รวมทั้งควรมีมาตรการอื่นที่จะส่งผลดีระยะยาว เช่น มาตรการจ้างงานหรือการเพิ่มรายได้ด้วย

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย 1 มกราคมนี้จะเริ่มสิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส 2 เพื่อดูแลกำลังซื้อภายในประเทศ ขณะที่มีข้อมูลล่าสุดมาว่า การใช้เงินในแอปฯ "เป๋าตัง" สำหรับผู้ได้สิทธิในเฟสแรก ต้องใช้สิทธิให้หมดภายใน 31 มกราคมนี้ จากเดิมก่อนหน้านี้เคยแจ้งว่าต้องใช้เงินให้หมดภายใน 31 ธันวาคม ท้ายที่สุดต้องติดตามความชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปการใช้สิทธิในมาตรการ วันที่ 2 ธันวาคมนี้