ข่าวดึก 7HD

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งสูงเกือบแตะ 61 ล้านคนแล้ว

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งเกิน 60.8 ล้านคนแล้ว เสียชีวิตมากกว่า 1,400,000 คน โดยสหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มอีกกว่า 180,000 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 13 ล้านคนแล้ว