ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมโยธาฯ ชี้แจงปัญหาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เอกสารชี้แจงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะ 3 หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 372 เมตร ค่าจ้างกว่า 35 ล้านบาท เริ่มสัญญา 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุด 8 มกราคม 2563 แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2563 โดยวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบงานก่อสร้างตอกเสาเข็ม และคานรัดเสาเข็มเสร็จแล้ว ระหว่างทิ้งหินใหญ่หน้าเขื่อน และถมทรายหลังเขื่อน เกิดการเคลื่อนตัวไปในแม่น้ำความยาว 49.40 เมตร จึงสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน แจ้งผู้ออกแบบหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข โดยผู้ออกแบบเจาะสำรวจชั้นดินพบว่าดินบริเวณนั้นเป็นชั้นดินอ่อน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลสำรวจดินการออกแบบตอนแรก จึงปรับแก้ไขความยาวเสาเข็มจาก 19 เมตร เป็น 23 เมตร และเพิ่มเสาเข็มเสริมกำลังดินหลังเขื่อน ส่งแบบแก้ไขให้ผู้รับจ้างแล้ว 3 พฤศจิกายน 2563 ใช้เวลาสั่งผลิตเสาเข็ม 1 เดือน ส่วนงานก่อสร้างและโครงสร้างส่วนอื่นไม่พบความเสียหาย

ข้อมูลดังกล่าว อดีตผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกต ไม่สอดรับกับข้อมูลที่ได้จากในพื้นที่

ขณะที่คอลัมน์หมายเลข 7 อดีตผู้ว่า สตง.และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 1 ได้รับฟังข้อมูลชี้แจงจากนายช่างผู้คุมงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะลงพื้นที่่ตรวจสอบโครงการนี้ วันที่ 4 พฤศจิกายน ระบุเขื่องป้องกันตลิ่งพังปลายปีที่แล้ว เพราะเสาเข็มที่ออกแบบไว้ 19 เมตร ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จึงสั่งหยุดงานอยู่ในขั้นตอนปรับแบบก่อสร้างใหม่

คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามตรวจสอบจนกว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการนี้ ได้รับการแก้ไขจนเปิดใช้งาน เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7