ห้องข่าวภาคเที่ยง

บ่ายนี้นายกรัฐมนตรี ลงนามจองวัคซีนโควิด-19

บ่ายวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท AstraZeneca จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำสัญชาติอังกฤษ ที่ได้พัฒนาวัคซีนร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด จนมีประสิทธิผลเกินข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก โดยการลงนามจองวัคซีนนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนไทย เข้าถึงวัคซีนของคนไทยรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งจะช่วยฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย

ด้านสื่อต่างประเทศได้รายงานวันนี้ว่าบริษัท แอสตร้าเซเนก้า ชี้แจงประสิทธิภาพวัคซีนที่ทดลองกับอาสาสมัคร 2 กลุ่ม พบว่าประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญมีข้อกังขาในหลายแง่มุม ทำให้ผู้บริหารบริษัท แอสตร้าเซเนก้า ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่อาสาสมัครกลุ่มแรกได้รับวัคซีนเข็มแรกเพียงครึ่งโดส มาจากความผิดพลาดในการทดลองจากห้องปฏิบัติการและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน และจะเร่งชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อองค์กรต่างๆ และเก็บข้อมูลผลการทดลองจากอาสาสมัครต่อไป