ห้องข่าวภาคเที่ยง

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 19 คน (27 พ.ย.)

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 คน เดินทางมาจากอินเดีย 2 คน, สวีเดน 1 คน, สหรัฐอเมริกา 3 คน, เยอรมนี 2 คน, สหราชอาณาจักร 1 คน, อิตาลี 1 คน, ลักเซมเบิร์ก 1 คน, โอมาน 1 คน, ซาอุดีอาระเบีย 4 คน, จอร์เจีย 2 คน และโปแลนด์ 1 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,961 คน หายป่วยเพิ่ม 2 คน รวมรักษาหายแล้ว 3,790 คน และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 111 คน