ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2512 ด้วยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวเขาในพื้นที่เลิกปลูกฝิ่น

โดยดำเนินการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพสร้างรายได้ทดแทน รวมทั้งนำพันธุ์ไม้โตเร็วต่างถิ่นมาปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ จนทำให้สภาพดอยหัวโล้นในอดีตกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบัน เกษตรกรชาวไทยภูเขา 4 ชนเผ่า ได้แก่ มูเซอ, ปะหล่อง, จีนยูนาน และไทใหญ่ มีรายได้มั่นคงจากการปลูกสตรอว์เบอร์รี พีช พลับ พลัม ผักอินทรีย์ รวมทั้งชา และกาแฟอาราบิกา ซึ่งปลูกภายใต้ร่มเงาต้นอาโวคาโด เพื่อป้องกันน้ำค้างแข็งในฤดูหนาว และยังเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่บรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ วางจำหน่ายในงานโครงการหลวง 2563 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์อันยั่งยืนแก่ราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทรงมุ่งเน้นให้มีการจัดการที่สมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐได้ประสานความร่วมมือในการทำหน้าที่จัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบดอยอ่างขาง ส่วนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ทำหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี รวมทั้งสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน ผลการดำเนินงานกว่า 50 ปีของสถานีฯ ได้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำคัญต่อประเทศ มีพืชพรรณไม้เขตหนาวหลายชนิดที่สร้างความสวยงามแก่พื้นที่ โดยจุดดึงดูดความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมที่สำคัญ คือ ซากุระญี่ปุ่น ที่นำสายพันธุ์ซากุระแท้จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปลูกทดสอบครั้งแรกเมื่อปี 2540 จากนั้นได้ทยอยนำต้นพันธุ์จากแหล่งต่าง ๆ เข้ามาทดสอบเพิ่มเติม ปัจจุบันมี 31 สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวันที่ออกดอก เจริญเติบโตได้ดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด