สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กระทรวงการต่างประเทศหนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย

เมื่อวานนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ถึงการประชุมและซักซ้อมความเข้าใจถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่รัฐบาลมีนโยบายให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในช่วงเดือนธันวาคม และต่อยอดถึงเดือนมกราคม เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้น เตรียมเปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตก เข้ามาท่องเที่ยวในลักษณะเป็นกรุ๊ป หรือกลุ่ม และเข้าท่องเที่ยวตามเงื่อนไขในการเข้าพำนักในโรงแรม ASQ ที่ปัจจุบันมีมากถึง 113 แห่ง มีห้องพักรองรับมากกว่า 15,000 แห่ง

ขณะเดียวกันสถานกงสุล สถานเอกอัครราชทูต และหน่วงงานของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีอยู่ทั่วโลก ก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอเดินทางเข้ามาประเทศไทย รวมถึง คนไทย ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศด้วย แต่ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เงื่อนไข โดยเฉพาะ ล่าสุด ได้เพิ่มช่องทางการขอออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก หรือ COE (Certificate of Entry) ผ่านทางออนไลน์ และเพิ่มภาษาจีน รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย หาต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในอนาคต