ข่าวเด็ด 7 สี

พ่นฆ่าเชื้อสถานบันเทิง จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานบันเทิงย่านถนนศิริธร ที่หญิงไทยอายุ 29 ปี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 คนล่าสุดของไทย ไปเที่ยวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมเชิญพนักงานของร้าน 40-50 คน ไปตรวจคัดกรองโรคด้วย

ส่วนสถานบันเทิง ต้องปิดให้บริการชั่วคราวหรือไม่ ต้องรอมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา