ข่าวเด็ด 7 สี

ทบ.เปิดลาดตากข้าวเพิ่ม

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งหน่วยทหารเปิดพื้นที่ในค่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ชาวนานำข้าวเปลือกเข้ามาตาก โดยที่ผ่านมาได้ใช้โรงสีของหน่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและนำมาสีรวม ทั้งการรับซื้อข้าวสารจากชาวนาไปประกอบเลี้ยงกำลังพลในค่ายทหาร โดยเน้นช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน เป็นผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส ทำนาคนเดียว เป็นลำดับแรก ล่าสุดร่วมกับภาคเอกชน ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวควบคู่ไปกับการใช้กำลังพลร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว จนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวข้าวและตากข้าว รวมข้าวเปลือกทั้งสิ้น 414,800 กิโลกรัม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง