7HD ร้อนออนไลน์

เศร้า”นพ.อัษฎางค์”รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เสียชีวิต

เมื่อเวลา 09.00น. มีรายงานข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีว่า นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง ถิ่นวีรชนมินิฮารฟ์มาราธร ครั้งที่ 4 วันที่29 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้หมดสติระหว่างวิ่ง แพทย์ได้ทำการปฐมพยาบาล ณ ที่เกิดเหตุและนำส่งถึงโรงพยาบาลค่ายบางระจัน เวลา 06.00 น

โดยคนไข้ไม่รู้สึกตัว แพทย์ได้พยายามทำการฟื้นคืนชีพเพื่อช่วยชีวิต ด้วยการเป็นเวลา 1ชั่วโมง 15 นาที และใช้เครื่องกระตุกหัวใจ  5 ครั้ง แต่คนไข้ไม่ตอบสนอง เสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อเวลา 07.15 น.