สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เกษตรกร เฮ ประกันข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เริ่มทยอยจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี 2 กิโลกรัมละ 8.50 บาท สำหรับข้าวโพดความชื้น 14.5% ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

โดยนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ปีเต็ม ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งปีนี้รัฐบาลได้ประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ล่าสุดสามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรทั้งประเทศได้กว่า 165,000 คนแล้ว โดยเกษตรกรที่กำลังจะถูกดำเนินคดีเพราะไปเป็นหนี้สถาบันการเงิน หรือหนี้นายทุน สามารถโอนหนี้มาเป็นของกองทุนฟื้นฟูแทน ทางกองทุนฟื้นฟูก็จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีจนกว่าจะผ่อนชำระหมด ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปี ที่สำคัญไม่มีการยึดที่ดินทำกิน เมื่อผ่อนหมดแล้วกองทุนฟื้นฟูจะคืนโฉนดให้ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ได้มอบโฉนดคืนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ 10 คน โดยที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถผ่อนชำระหนี้กับกองทุนฟื้นฟูไปเกือบ 3,000 คนแล้ว