ข่าวภาคค่ำ

พรุ่งนี้วันสุดท้าย! ต่อใบอนุญาตแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน โทษจับปรับ ดำเนินคดีทันที

พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย ที่เปิดให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านขอใบอนุญาตทำงาน และทำบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หากตรวจพบไม่มีใบอนุญาตจะถูกจับปรับ และดำเนินคดีทันที โดยไม่มีการผ่อนผัน

หลังมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันการขอใบอนุญาตทำงาน และการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ บัตรสีชมพู มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 กรมการจัดหางาน เตือนนายจ้าง และแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ โดยยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาออกไปแล้ว

สำหรับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านตามบัญชีรายชื่อ ที่ต้องดำเนินการ มีจำนวน 1,266,351คน ในจำนวนนี้ดำเนินการแล้ว 1,130,185คน ซึ่งใบอนุญาตจะใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเหลืออีก 136,166 คน ที่ยังไม่ขอใบอนุญาต

ซึ่งหลังจากวันพรุ่งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบแรงงาน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และบัตรสีชมพู จะถูกดำเนินคดีทันที มีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท พร้อมผลักดันกลับประเทศต้นทาง ส่วนนายจ้างที่จ้างงาน มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อแรงงาน 1 คน หากทำผิดซ้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท ต่อแรงงาน 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง