ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 20.45 น. วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภายหลังจากทรงเปิดศาลหลักเมือง จังหวัดพัทลุง เสร็จสิ้น โดยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด พร้อมกับทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล  ซึ่งราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมส่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

เวลา 18.06 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 1,306 ราย

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด