7HD ร้อนออนไลน์

คดีข่มขืน "ศูนย์พึ่งได้" พร้อมช่วยครบวงจร

ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม รวมทั้งเรื่องคุกคามทางเพศ เกิดคดีข่มขืนและอนาจารขึ้นเป็นจำนวนมาก ตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆมาโดยตลอด แต่ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำหลายต่อหลายคนยังกลัวและอาย ไม่กล้าแจ้งความ หรืออาจจะไม่รู้ว่าต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้าง จึงถือเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ขณะที่สถิติบ่งชี้ว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องข่มขืน กระทำอนาจาร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเด็กเป็นผู้ถูกกระทำมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 5-10 ปี ซึ่งสถิติของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ระบุว่า เมื่อปี 2562 มีเด็กอายุต่ำสุดถูกกระทำชำเรา อายุเพียง 3 ขวบ จำนวน 2 คน

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ เป็นที่พึ่งของผู้เสียหายได้ โดยพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

โดยผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงสามารถขอความช่วยเหลือมาที่ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “Because We Care” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งจากครอบครัวและสังคม โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการครบวงจร หรือ One Stop Crisis ในจุดเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจชันสูตร งานชันสูตรผู้ป่วยคดี การตรวจร่างกาย การเก็บหลักฐานและวัตถุพยานตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ การให้คำปรึกษาและแนะนำการป้องกันโรค และการบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและสังคมจากพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์นิติเวช และทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

นอกจากนี้ในส่วนของการฟื้นฟูทางด้านจิตใจ มีสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 081-9320000 และ เพจเฟซบุ๊ก “deprees we care” โดยจะให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยและการป้องกันมิให้ถูกกระทำซ้ำ อีกทั้ง เพื่อให้สามารถกลับมามีกำลังใจที่เข้มแข็งและใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง ที่สำคัญเหยื่อที่ถูกกระทำเมื่อมาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์พึ่งได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งจะเก็บไว้เป็นความลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง