สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ชวนคนไทย วิ่ง Virtual Run Run For Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย

บอกบุญแฟน ๆ สนามข่าว ด้วยโครงการ Virtual Run Run For Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย หารายได้สนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ งานนี้ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งสุขภาพ

สามารถลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทางได้ที่ Website Thairun ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียน 500 บาท รับเสื้อและเหรียญ หรือทำบุญซื้อเสื้อวิ่งตัวละ 300 บาท สามารถบริจาคเข้าบัญชี "คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย" โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2263 9600-99 ต่อ 1101