7HDร้อนออนไลน์

ยานฉางเอ๋อ 5 ของจีน ลงจอดดวงจันทร์ เตรียมเก็บตัวอย่างหินและฝุ่นส่งกลับโลก

องค์การอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) เปิดเผยความสำเร็จในการส่งยานฉางเอ๋อ 5 ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ เมื่อช่วง 23.11 น. วานนี้ (1 ธันวาคม) ก่อนส่งภาพถ่ายบริเวณจุดลงจอดกลับมายัง CNSA

โดยยานฉางเอ๋อ 5 ซึ่งออกเดินทางจากโลกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน มีภารกิจสำคัญคือการเก็บตัวอย่างหินและฝุ่นจากพื้นผิวดวงจันทร์ กลับไปยังโลกเพื่อทำการศึกษาวิจัย  และในช่วง 48 ชั่วโมงหลังจากลงจอด จะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติการส่งหุ่นสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเป้าหมายหลักคือการเก็บตัวอย่างหินและฝุ่นในบริเวณ Mons Rümker ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่ด้านใกล้ของดวงจันทร์ ให้ได้น้ำหนักราว 2 กิโลกรัม ก่อนเดินทางกลับโลก