7 สีช่วยชาวบ้าน

เรียนรู้ศาสตร์พระราชา นำมาปรับหลักสูตรการเรียนการสอน จ.เพชรบุรี

ใกล้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้และตามรอยเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟครั้งแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำมาปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน

โดยศูนย์คุณธรรมได้นำบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 200 คน เดินทางโดยรถไฟจากสถานีหัวลำโพงมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟครั้งแรกของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน สอนการสร้างแหล่งน้ำและการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จนกลายเป็นพื้นที่เงาฝน ที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต รวมถึงฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพร ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ "หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา" ที่ได้จัดทำขึ้น โดยได้คัดสรร 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ เพื่อตามรอยพระราชา สำหรับบุคลากรสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไว้ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาศาสตร์พระราชา ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนา "ศาสตร์พระราชา" ให้ชาวบ้านนำมาปฏิบัติจนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข อย่างเข้าใจและเข้าถึงอย่างแท้จริง