7HDร้อนออนไลน์

น้ำท่วมพัทลุงยังไม่คลี่คลาย ผู้ว่าฯ ประกาศปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด

วันนี้ ( 2 ธ.ค.63 ) ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ทุกอำเภอใน จ.พัทลุง มีน้ำท่วมเป็นวันที่ 2 แล้ว โดยน้ำจากภูเขาบรรทัดหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มของ อ.เมือง อ.ควนขนุน อ.บางแก้ว อ.เขาชัยสน และ อ.ปากพะยูน โดยเฉพาะพื้นที่ของ อ.เมืองพัทลุง ซึ่งรองรับน้ำจาก อ.ศรีนครินทร์ ผ่านฝายชลประทานนาท่อม เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน ต.เขาเจียก ต.โคกชะงาย ต.ปรางหมู่ ต.ชัยบุรี และ ต.พญาขัน โดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองปริง หมู่ที่ 5 ต.ปรางหมู่ ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ ทำให้มีน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร ชาวบ้านประมาณ 10 ครัวเรือน ใช้ต้องเรือเป็นพาหนะเดินทางไปซื้อสิ่งของจำเป็นไว้ใช้

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/12/02/5fc702f89dae66.55907385.jpg


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/12/02/5fc70309bb4b85.29192790.jpg

ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดพัทลุง ขณะนี้เส้นทางภายในหมู่บ้านยังคงถูกน้ำท่วม 11 อำเภอ 65 ตำบล 644 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวน 34,215 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรถูกท่วมขัง จำนวน 85,894 ไร่ และถนนบางเส้นทางรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ ทางจังหวัดพัทลุงได้นำเรือท้องแบบสนับสนุนให้ประชาชนใช้สัญจร ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชน จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ขนย้ายสัตว์เลี้ยงและสิ่งของขึ้นที่สูง บรรจุกระสอบทรายและขนกระสอบทราย เพื่อทำกำแพงกั้นน้ำให้กับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลืออพยพชาวบ้าน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/12/02/5fc70319e74726.49277747.jpg

ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้สั่งปิดโรงเรียนต่อไปไปอีก 1 วัน เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ไม่ให้ต้องเดินทางออกจากบ้านท่ามกลางภาวะน้ำท่วม ประกอบกับโรงเรียนบางแห่งถูกน้ำท่วมสูง นอกจากนี้ ยังได้สั่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเดือดร้อน พร้อมเร่งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประสบภัย

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/12/02/5fc702e3907e95.20402500.jpg