รอบรั้วเอเชีย

ไหหลำ แบนพลาสติกใช้แล้วทิ้ง-ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ

มณฑลไหหลำ ของจีน ประกาศห้ามใช้ถุง และผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดมลพิษที่เกิดจากพลาสติก ทางการจีนบนเกาะไหหลำ ประกาศสั่งห้ามผลิต, ใช้งาน และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง และไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวานนี้ โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่ถูกสั่งห้าม ได้แก่ ถุงพลาสติก, ถุงบรรจุภัณฑ์, กล่องอาหาร, ชาม, ถ้วยเครื่องดื่ม และหลอด ที่มีส่วนประกอบของโพลีเมอร์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ทดแทนได้แก่ กระดาษ, ผ้า, เส้นใยพืชที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมถึงลัง หรือตะกร้าพลาสติก ที่สามารถใช้งานซ้ำได้ ซึ่งในปัจจุบัน บนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ล้วนไม่มีหลอดหรือภาชนะใส่อาหาร ที่ทำจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งวางจำหน่ายแล้ว

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดมลพิษสีขาว ที่เกิดขึ้นจากพลาสติก นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนสั่งห้ามวัสดุทุกอย่าง ที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2568 อีกด้วย