ข่าวภาคค่ำ

ศาล รธน. มีมติเอกฉันท์ นายกฯ รอดคดีบ้านหลวง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยให้ นายกรัฐมนตรี รอดคดีการพักอาศัยบ้านพักข้าราชการทหาร การใช้น้ำไฟฟรี เพราะเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบก ที่ไม่ใช่การขัดกันแห่งผลประโยชน์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย ระบุว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 เนื่องจากเมื่อดูตามระเบียบของกองทัพบก พบว่า พลเอก ประยุทธ์ เป็นผู้มีสิทธิในการพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก และกองทัพบกสนับสนุนค่าน้ำประปาและไฟฟ้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยเป็นไปตามระเบียบบ้านพัก ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2548 จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์

ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อกลับจากจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงบ่าย ได้เข้าประชุม ศบศ. ก่อนเวลาที่กำหนด และเร่งดำเนินการประชุม ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที และกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยไม่ได้ให้ความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้ร้อง ยอมรับว่า เมื่อศาลวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นนี้ ก็ไม่สามารถนำไปร้องเอาผิดด้านจริยธรรมต่อ ป.ป.ช. เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ในอนาคตจะใช้กลไกสภาพิจารณาแก้ไขระเบียบของกองทัพ เพื่ออุดช่องว่างที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำนี้ ต้องเดินหน้าปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นจริงเป็นจัง