ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ฯพณฯ นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์

ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลาว

ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้พัฒนาเพิ่มพูนมาอย่างยาวนาน นับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 2493 อีกทั้งต่างฝ่ายได้ร่วมมือสนับสนุนกันในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมาโดยตลอด ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันพิเศษนี้จะสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันทั้งสองฝ่ายและความมั่นคงในภูมิภาคนี้สืบไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด