ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2563

เชค เคาะลีฟะย์ บิน ชัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงอาบูดาบี

ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด