ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2563

ค่ำวานนี้ ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประกวดประดิษฐ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศลประจำปี เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ต้นคริสต์มาสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นต่อไป รวมทั้งมีกิจกรรม "Make A Wish" เพื่อมอบของขวัญส่งความสุขให้แก่เด็กจากมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด