ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เดอะมอลล์ โครงการหลวง : ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก

ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เดอะมอลล์ โครงการหลวง : ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก" ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิฯ

ภายในงาน จัดแสดงนิทรรศการแสดงประวัติการก่อตั้งโครงการหลวง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ปลูกพืชผักและไม้ผลเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้รวบรวมพืชผัก ไม้ผล และผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงกว่า 200 ชนิด อาทิ ฟักทองญี่ปุ่น, มะเขือเทศเชอรี่แดง, เคพกูสเบอร์รี, กุ้งก้ามแดง, คุกกี้กุหลาบงาหอม, ผงโรยปลาสเตอร์เจียน, ไส้อั่วเห็ดหอม และต้นปลาทอง ซึ่งเป็นไม้มงคล มาจัดจำหน่าย รวมทั้ง มีการจำหน่ายอาหารเหนือ 50 รายการ จากร้านอาหารชื่อดัง และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภาคเหนือ โดยงานจัดไปถึงวันที่ 9 ธันวาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด