เช้านี้ที่หมอชิต

มติศาลรัฐธรรมนูญ 9 ต่อ 0 ให้ พลเอกประยุทธ์ พ้นผิดคดีบ้านพักหลวง

เช้านี้ที่หมอชิต - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ชี้กรณีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยู่บ้านพักรับรองในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นไปตามระเบียบกองทัพ เนื่องจากเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ

โดยสาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค.) มีเนื้อหาว่า บ้านพักอาศัยของผู้ถูกร้องเปลี่ยนสถานะเป็นบ้านพักรับรองตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก และกองทัพบกสามารถพิจารณาความหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน

ส่วนประเด็นด้านจริยธรรมร้ายแรง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ใช่การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่ใช่การกระทำที่ขัดกันต่อประโยชน์ส่วนตน พลเอกประยุทธ์ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงที่จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดเช่นกัน

หลังทราบผลการวินิจฉัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้ยื่นคำร้อง ก็ออกมาระบุว่าได้รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุดแล้ว หลังจากนี้ต้องกลับไปหารือในพรรค เพราะมองว่าคำวินิจฉัยจะเป็นแนวทางให้องค์กรอื่น ๆ ปฏิบัติตาม