7HDร้อนออนไลน์

ผลสำรวจชี้ ผู้หญิงญี่ปุ่น 1 ใน 4 ไม่อยากสานต่อ หากผู้ชายไม่เลี้ยงในเดทแรก

เว็บไซต์สำนักข่าว Soranews24 เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่น โดยตั้งคำถามว่า “หากผู้ชายไม่จ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการออกเดทครั้งแรก คุณจะหยุดสานต่อกับเขาไหม?

จากผลสำรวจ ซึ่งสอบถามความคิดเห็นผู้หญิงญี่ปุ่น 939 คน พบว่า 25.8 เปอร์เซ็นต์ มองว่า หากผู้ชายนั้นไม่เปย์ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเดทครั้งแรก พวกเขาก็ไม่ควรเสียเวลาที่จะขอเธอออกเดทเป็นครั้งที่ 2

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจยังชี้ว่าผู้หญิงในแต่ละช่วงอายุ ต่างก็มีมุมมองและความเห็นในเรื่องนี้ต่างกัน โดยในกลุ่มผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 นั้น 14 เปอร์เซ็นต์ มองว่าไม่อยากสานต่อกับฝ่ายชายที่ไม่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเดทแรก ขณะที่กลุ่มผู้หญิงอายุ 50 ถึง 59 ปี จำนวน 36.7 เปอร์เซ็นต์ มองว่าฝ่ายชายควรเปย์ให้ฝ่ายหญิง โดยดูจากอายุของฝ่ายชายที่ควรมีรายได้สูงขึ้นตามอายุ ซึ่งการไม่ออกค่าใช้จ่ายในเดทแรกนั้น ดูจะขัดสนไปสักนิด