ข่าวในพระราชสำนัก

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เน้นการปรับเปลี่ยนจากทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ ที่เพิ่มการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "KU เฮ้ว เฮ้ว" หรือ HELP ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ โดยให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายกว่า 200 รายการ จากกว่า 40 ร้านค้า และจัดฝึกอบรมอาชีพฟรี และ HEALTH สุขภาพ จัดแสดงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์, ประมง, งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มีผลงานที่น่าสนใจ เช่น การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอ, เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ, บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนต่ำ และนวัตกรรมไล่นก 4.0 รวมถึงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 625 เรื่อง ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด