ข่าวในพระราชสำนัก

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมสารคดีพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ตอน การศึกษา พัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมสารคดีพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 วันนี้เสนอเป็นตอนแรก "การศึกษา พัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด