เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวกรุงเก่า 1,500 คน ฟ้อนรำบวงสรวง สวยงาม

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปชมความอ่อนช้อยสวยงามของนางรำจาก 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,500 คน ร่วมฟ้อนรำบวงสรวง ถวายพระเจ้าอู่ทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

งานนี้จัดขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนการจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี วันที่ 11-20 ธันวาคมนี้ เพื่อเฉลิมฉลอง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา

การฟ้อนรำในครั้งนี้ มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมด้วย เป็นการฟ้อนรำประกอบเพลงยอยศพระรามาธิบดีที่ 1 โดยเนื้อหาบรรยายถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ และการกำเนิดกรุงศรีอยุธยา