ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 4 ธ.ค.63

มรสุมที่ปกคลุมทางใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้การกระจายตัวของฝนบริเวณภาคใต้ลดลง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากตอนนี้ มีลมหนาวกำลังแรงจากจีนได้แผ่ปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทำให้ไทยตนบนมีอากาศหนาวย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงแล้ว ทำให้ภาคใต้ฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูประมาณ 2 เมตร บริวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 มตร ชาวเรือยังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละออง บางพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่นที่กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี นครปฐม เชียงราย พะเยา และอุบลราชธานี

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศา ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-13 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ภาคอีสาน อากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุด 12-17 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว ต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-3 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีฝนฟ้คะนอง 20-30% ของพื้นที่ ส่วนมากยังตกแถวภาคใต้ตอนล่าง อย่างกระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลง 2-3 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส