สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

นักเรียนยากจนเฮ! แจกทุนฟรีจนเรียนจบ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 63 ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ภาคการศึกษามีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้การเรียนของเด็กสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่อีกด้านของเด็กนักเรียนที่ยากจนนั้นแทบหมดโอกาสได้เรียนหนังสือ เนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน หากหลุดออกจากระบบการศึกษาจะกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือทันที

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จึงเปิดรับสมัครทุนโดยให้สถานศึกษาคัดเลือกเด็กนักเรียนยากจนและผู้พิการ ที่สามารถเข้าเรียนต่อในสายอาชีพในวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เด็กกลุ่มนี้ เมื่อจบออกไป มีงานรองรับ

โดยทางกองทุนย้ำว่า เด็กนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนต้องเป็นนักเรียนที่ยากจนจริงๆ และมีผลการเรียนดี เนื่องจากทุนนี้ส่งเรียนตั้งแต่ ปวช. จนจบ ปวส. จนถึงระดับอนุปริญญา หากใครสนใจขอรับทุน สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง QR Code ที่ขึ้นอยู่