สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

หลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดนิทรรศการงานของพ่อ โดยน้อมนำความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรัชกาลที่ 9 มาจัดแสดง เช่น โครงการอ่าวคุ้งกระเบน ฝนหลวง โครงการพัฒนาไม้ผล เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประสานเสียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น เพลงชะตาชีวิต และเพลงใกล้รุ่ง เป็นต้น

ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ที่บึงพระราม 9 โดยเป็นการจัดแสดงพันธุ์ปลา จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ปลาม้า ปลายี่สก ปลาตะเพียนทอง ปลากระแหทอง ปลานิล และปลาแรด ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี โดยพันธุ์ปลาทั้งหมด ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประมง สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีความเกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และในขณะเดียวกัน อาคารแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ได้รับการทำนุบำรุงขึ้นมาใหม่ โดยสำนักการระบายน้ำ กทม. ซึ่งในอนาคต จะมีการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์จัดแสดง และอนุรักษ์พันธุ์ปลาแห่งแรกของ กทม.ด้วย

ด้านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2564" ที่อำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจะมีการมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 3,500 ชุด เครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก 1,200 ชุด และอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ยาเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลในโรงเรียนชนบท ให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา และเยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคมนี้

ส่วนที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ก็จัดกิจกรรมวันพ่อเช่นกัน โดยนำตัวอย่างของพ่อนักสู้ ต้องดูแลลูกพิการที่ตกเป็นเหยื่อดื่มแล้วขับ และนำลูกดีเด่นที่ยอมทิ้งงานมาดูแลพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง เนื่องจากสูบบุหรี่ มาเป็นอุทาหรณ์ และบทเรียนให้กับครอบครัวอื่นๆ ให้รู้ถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ และการสูบบุหรี่ที่ไม่ใช่จะสร้างผลเสียให้แก่ตัวเอง แต่สุดท้ายก็จะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวตามมาด้วย

ปิดท้ายที่โรงเรียนหอวัง ได้จัดงานวันพ่อ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งถวายพุ่มดอกไม้ และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลพ่อดีเด่น ให้แก่พ่อของนักเรียนทั้งหมด 15 คน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ