สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สภาทนายความร่วมมือ ป.ป.ท.จัดหาทนายให้เจ้าหน้าที่รัฐ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ ทำพิธีลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ในการจัดหาทนายความเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหา ร่วมรับฟังการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมี พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นตัวแทนในการลงนามดังกล่าว

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ เปิดเผยว่า เป็นการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทางสภาทนายความฯ จะจัดหาทนายความให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. ในส่วนกลาง คือ กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5 และส่วนภูมิภาค คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1-9 เพื่อร่วมรับฟังข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาในคดี ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ท.

ขณะที่พันตำรวจโทวันนพ ยอมรับว่า ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการจัดหาทนายความให้เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะตามต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อมีการทำข้อตกลงนี้แล้ว จะทำให้ ป.ป.ท. สามารถดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมได้เร็วขึ้น และยังช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นด้วย