สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เปิดศูนย์กระดูกสันหลัง ในราคาเข้าถึงได้

โรงพยาบาลนครธน เปิดศูนย์กระดูกสันหลัง โดยความร่วมมือกับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก หนึ่งเดียวในย่านพระรามที่ 2 ให้บริการเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลัง พร้อมเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope แผลเล็กไม่ถึง 1 เซนติเมตร โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังโดยตรง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์ แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด แพทย์อายุรกรรม วิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีประสบการณ์ในการรักษามากกว่า 10 ปี มาให้การรักษาตามแนวทางมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

การจัดตั้งศูนย์กระดูกสันหลังขึ้น โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการให้บริการคนไข้ ความร่วมมือดังกล่าวนับว่าเป็นรูปแบบใหม่ของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครธน สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญสูงสุด ในราคาที่ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงได้

โดยจะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท พร้อมตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อค้นหาสาเหตุของโรคอย่างแท้จริง และพิจารณาแนวทางการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลัง ร้าวลงขา หรือปวดคอ ร้าวลงแขน ร่วมกับอาการชา หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์ แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด แพทย์อายุรกรรม วิสัญญีแพทย์ และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยประสบการณ์การรักษาโรคกระดูกสันหลังกว่า 10 ปี และรักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า 10,000 คน