7HD ร้อนออนไลน์

สนามบินเชียงใหม่ติดอันดับ 2 ในอาเซียน ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยจากโควิด-19 ที่สุด

วันนี้ (6 ธ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ASEAN Skyline เผยแพร่ผลการจัดอันดับการเดินทางผ่านสนามบินทั่วโลกกว่า 200 แห่ง ของเว็ไซต์ Safe Travel Barometer พบว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นสนามบินที่ปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน สำหรับมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของโควิด-19 โดยอันดับ 1 เป็นของสนามบินชางฮี ประเทศสิงค์โปร์

นอกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้คะแนนอยู่ที่อันดับ 6 ท่าอากาศยานดอนเมืองดอนเมือง อันดับ 8 และท่าอากาศยานภูเก็ต อันดับ 10 ซึ่งสนามบินในประเทศไทยที่ติดอันดับ สะท้อนถึงมาตรฐานด้านการป้องกันโควิด-19 ผ่านมาตรการต่างๆ จนทำให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้โหวตให้คะแนนให้ความเชื่อมั่น

ผู้สื่อข่าวได้สำรวจบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่ พบว่ามีมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่การคัดกรองอุณหภูมิผ่านผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน และตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยผ่านกล้องตรวจจับอัตโนมัติที่จุดประตูทางเข้า จุดเช็คอินไทยชนะ และลงทะเบียนแบบฟอร์มเก็บประวัติการเดินทางของจังหวัด (ชม.1) และจุดแสดงหลักฐานและตรวจสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง โดยพบว่าแม้จะมีขั้นตอนต้องปฏิบัติ แต่ทุกจุดในอาคารผู้โดยสารโปร่งโล่งสบาย ไม่มีความแออัดของผู้โดยสาร เนื่องจากมีการนำระบบตรวจสอบสัมภาระลงทะเบียน หรือสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องแบบใหม่ที่เรียกกว่าระบบ In line มาใช้แทนแบบเดิม ทำให้ไม่ต้องไปต่อคิวตรวจสัมภาระบริเวณประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร และจุดโหลดกระเป๋าบริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน

นาวาอากาศโทมัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) รองผู้อำนายการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่ามาตรการป้องกันโควิด -19 ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่ระบบตรวจสัมภาระแบบใหม่ที่นำมาใช้ ช่วยลดขั้นตอนและความแออัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบนี้หลังจากนำมาใช้เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี โดยในเดือน ธ.ค. นี้ ได้ประสานกับสายการบินต่างๆ เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นทั้งขาเข้าขาออก ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ขอให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยเมื่อเข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยานเชียงใหม่