เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : โครงการ PEA ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า อยุธยามรดกโลก

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีทัศนียภาพที่งดงาม สมกับเป็นเมืองมรดกโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณรอบนอกพื้นที่อุทยาน ระยะทางรวม 2.4 กิโลเมตร และจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางถนนหลักและรอบเกาะเมือง จำนวน 16 เส้นทาง โดยดำเนินการมาเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ก่อนจะทำพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการนี้ไม่เพียงทำให้อุทยานประวัติศาสตร์มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่ามอง ไร้เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าบดบังทัศนียภาพและโบราณสถานต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย ให้แก่ประชาชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา