เช้าข่าว 7 สี

ย้ำหลักเกณฑ์ยื่นภาษี ช้อปดีมีคืน รู้ชัดก่อนยื่นลดหย่อน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร ย้ำ การยื่นลดหย่อนภาษีผ่านโครงการ "ช้อปดีมีคืน" สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของแต่ละคน

มาดูตารางการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเห็นว่า หากมีรายได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี หรือหมายถึงว่า ไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง โครงการนี้ ไม่ใช่การหักภาษี แต่คือการนำรายจ่ายที่ซื้อสินค้า มาลดหย่อนภาษี ดังนั้น หากซื้อสินค้าเกินจากเงินภาษีที่ต้องจ่าย ก็จะไม่ได้รับเงินเกินคืนอย่างที่บางท่านเข้าใจ

ย้ำ... ต้องเช็คให้ดีก่อนว่าตัวเองมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" หรือไม่ เพราะหากเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องเสียภาษี แม้จะซื้อสินค้าและขอใบกำกับภาษีไว้ ก็จะไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปลดหย่อนภาษีได้