รอบรั้วเอเชีย

หิมะปกคลุมยอดเขาอู่ไถในจีน งดงามคล้ายกับดินแดนมหัศจรรย์

นี่เป็นภาพมุมสูง ของยอดเขาอู่ไถ (Wutai) ที่ตั้งอยู่ในมณฑลชานซี (Shanxii) ของประเทศจีน ซึ่งถูกหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นศาลาอาคาร หรือ ต้นไม้ใบหญ้าต่าง ๆ ทำให้ดูงดงามคล้ายกับดินแดนมหัศจรรย์ โดยทางผู้ดูแล เปิดเผยว่า เนื่องจากมีหิมะตกหนักติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ แปรเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนไปทั่วบริเวณ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ลบ 3-2 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการสัมผัสอากาศหนาว พร้อมรับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไปในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ เขาอู่ไถ มีความสูงกว่า 1,688 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สำคัญในเทือกเขาจงหนานและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาพุทธจีน โดยเป็นที่สถิตอยู่ของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ธรรมราชกุมารในคติของพระพุทธศาสนามหายาน และได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อปี 2552