ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเข็มที่ระลึกงาน เพื่อนพึ่ง ภาฯ 2563 แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ

เวลา 17.27 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ในการพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน เพื่อนพึ่ง ภาฯ 2563 แก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ โอกาสนี้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภา ฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าวถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2563

จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด "25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจของมูลนิธิฯ ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา และให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านค้าต่าง ๆ รายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ อาทิ VTR ถวายพระพร โดยผู้แทนชุมชนเครือข่ายเพื่อนพึ่ง ภาฯ 20 เครือข่าย, การแสดงร้องเพลง "สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" โดยวงสุนทราภรณ์ และการแสดงร้องเพลงประจำมูลนิธิฯ

ผู้สนใจยังสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงานเสมือนจริงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com ได้จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด