ห้องข่าวภาคเที่ยง

จ.ยะลา คุมเข้มโควิด-19 ช่วงเที่ยวหยุดยาว คนแห่ชมสกายวอล์กอัยเยอร์เวง

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างต่อแถวเพื่อรอคิวขึ้นไปชมทะเลหมอก สัมผัสอากาศหนาวเย็น ความสวยงามของทิวทัศน์บนสกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กันตั้งแต่เช้า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 -13 ธันวาคม เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน 4 วัน เพื่อกระตุ้นไทยเที่ยวไทยในปีนี้ ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยวันหยุดยาวที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากถึง 12,000 คน ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ดูมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 การบริการจัดคิวเพื่อลดความแออัด กำหนดเวลาขึ้น และขึ้นได้ไม่เกิน 70 คนต่อรอบ

แม้ว่าปัจจุบันสกายวอล์กจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการ แต่ก็ได้รับความสนใจทั้งคนในและนอกพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้ให้กลับมาคึกคัก นอกจากนี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ที่เป็นการรวมกลุ่ม ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างรับรู้และการสร้างสถานภาพท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจุดนี้เอง ที่ทำให้ไทยเที่ยวไทย จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ขณะที่การป้องกันตัว และการตื่นตัวโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และยิ่งถ้าสนามบินเบตงเปิดตัวในต้นปีหน้าได้สำเร็จ ก็จะพลิกฟื้นพื้นที่ชายแดนใต้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่แพ้ที่อื่น