ข่าวภาคค่ำ

หยุดยาว รถเข้า-ออก กทม. กว่า 11 ล้านคัน

ช่วงวันหยุดยาว 4 วัน มีรถเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร มากกว่า 11 ล้านคันแล้ว มากกว่าที่กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ไว้ โดยส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล

กระทรวงคมนาคม รายงานการใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 พบว่า มีปริมาณรถเข้า-ออกกรุงเทพมหานครกว่า 11.5 ล้านคัน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 40% ส่วนใหญ่กว่า 10.4 ล้านคัน เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 5.2% ทั้งนี้ได้มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทั้งหมด 42,123 คัน พบข้อบกพร่อง 6 คัน ได้สั่งการแก้ไขทั้งหมดแล้ว ส่วนเรือโดยสารและท่าเรือ หรือ แพ 135 แห่ง พบเรือโดยสารบกพร่อง 2 ลำ สั่งการห้ามใช้ทั้งหมด และไม่พบพนักงานขับรถ หรือขับเรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฎิบัติหน้าที่ ส่วนอุบัติเหตุบนถนนโครงข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมมีทั้งหมด 321 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 55 คน บาดเจ็บ 288 คน ส่วนใหญ่ 74% เป็นอุบัติเหตุที่เกิดบนทางตรง และสาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง 98 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 32 คน, อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก 14 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 5 คน และอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางรถไฟ 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 2 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต