สนามข่าว 7 สี

กรมป่าไม้ เริ่มใช้มาตรการชิงเก็บ-ชิงเผา ป้องกันไฟป่า นำร่องที่แม่ฮ่องสอน-ลำพูน

ปลายเดือนธันวาคมนี้ กรมป่าไม้จะเริ่มใช้มาตรการเชิงรุก "ชิงเก็บ-ชิงเผา" เพื่อป้องกันไฟป่า ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้เกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี ดังนั้น จึงมอบนโยบายให้กรมป่าไม้ ใช้มาตรการเชิงรุก "ชิงเก็บ-ชิงเผา" เพื่อยับยั้งความรุนแรงของไฟป่า ลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

โดย ชิงเก็บ คือ สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ เก็บต้นไม้ใบไม้แห้ง ที่ร่วงทับถมอยู่ตามพื้นดิน นำไปขายให้โรงงานแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง ส่วน ชิงเผา คือ เปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนจองคิวเผาพื้นที่การเกษตร ผ่านแอปพลิเคชัน จองเผา เพื่อไม่ให้เผาพร้อมกัน และเจ้าหน้าที่สามารถช่วยควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามได้ 2 มาตรการจะนำร่องใช้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและลำพูน ในปลายเดือนธันวาคมนี้