สนามข่าว 7 สี

AIS เตือนอย่าหลงเชื่อ จ้างใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

AIS เตือน อย่าหลงเชื่อ จ้างใช้บัตรประชาชนซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษจากค่ายมือถือ เงื่อนไขคือจะต้องเปิดเบอร์และใช้งานกับเครื่องที่ซื้อมา พร้อมชําระเงินต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด

คุณจะกลายเป็นเหยื่อ โดยเอามือถือที่ซื้อมาไปให้คนร้าย ขายต่อแลกกับค่าตอบแทน โดยไม่ชําระค่าบริการ ท้ายที่สุด คนร้ายจะปล่อยให้คุณถูกฟ้องจากบริษัทฯ เนื่องจากผิดเงื่อนไขตามสัญญา เพราะเจ้าของบัตรประชาชนที่ทําสัญญาซื้อมือถือพร้อมแพ็กเกจ จะมีความผิดฐานฉ้อโกง ติด Black List ส่งผลให้ในอนาคต หากทําธุรกรรมกับค่ายมือถือจะไม่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทฯ จําเป็นต้องดําเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดกับผู้กระทําผิดทุกราย โดยไม่มีข้อยกเว้น หากคุณซื้อเครื่องต่อจากคนร้าย เสี่ยงเข้าข่ายรับซื้อของโจรด้วยเช่นกัน