7 สีช่วยชาวบ้าน

7HD สร้างศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่ เพื่อประโยชน์ชุมชน จ.ราชบุรี

โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก เดินหน้าสร้างศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่ ที่จังหวัดราชบุรี และเตรียมที่จะส่งมอบให้แก่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ดำเนินงานโดยช่อง 7HD ร่วมมือกับกรมป่าไม้ ได้ทำการปลูกและฟื้นฟูป่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ป่าที่ปลูกและฟื้นฟู มีต้นพะยูง ต้นสัก ต้นประดู่ เจริญเติบโตในเกณฑ์ที่ดี ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ จึงมีแนวคิดต่อยอดที่จะสร้างเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่" เพื่อให้ชุมชน สถาบันการศึกษา ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหารของชุมชน และสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนสามารถดูแลผืนป่า พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากผืนป่านั้นควบคู่กันไปได้

ล่าสุด การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งยังได้พลังจิตอาสาของเยาวชน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กว่า 40 คน มาร่วมกันพัฒนา จัดทำแปลงสาธิตพืชสวนเกษตรอินทรีย์ และการปรับปรุงดินภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ด้วย โดยในวันที่ 23 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ช่อง 7HD จะนำคณะผู้บริหาร นักแสดง และพนักงานจิตอาสา ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ผืนป่า 60 ไร่ ให้แก่กรมป่าไม้และชุมชนได้ร่วมดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป