รอบรั้วรอบโลก

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน เลื่อนการจัดงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

"เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน" หรือ "เบอร์ลิเนล" ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์ ณ กรุงเบอร์ลิน ของเยอรมนี ถูกเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนสำหรับปีหน้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะมีการห้ามประชาชนรวมตัวกันในที่สาธารณะ แต่จะถูกแบ่งจัดขึ้นเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะถูกจัดในรูปแบบออนไลน์ในเดือนมีนาคม และจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ในรูปแบบการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งในฤดูร้อน ซึ่งจะยังคงจุดประสงค์หลัก 2 ข้อไว้ คือ การเป็นเทศกาลและตลาดภาพยนตร์ไปพร้อม ๆ กัน