รอบรั้วรอบโลก

สวีเดนส่งเสือดาว 2 ตัว ถึงรัสเซียแล้ว เพื่อร่วมโครงการปล่อยสัตว์กลับสู่ป่า

เสือดาวเปอร์เซีย 2 ตัวจากสวนสัตว์ในสวีเดน เดินทางถึงรัสเซียแล้ว เพื่อเข้าร่วมโครงการปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติ เสือดาว 2 ตัวนี้ เป็นเพศเมีย อายุ 8 ปี และเพศผู้ อายุ 9 ปี เดินทางมาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งในสวีเดน โดยเที่ยวบินถึงกรุงมอสโก ของรัสเซียแล้ว โดยมันจะถูกส่งต่อไปยัง "ศูนย์ปล่อยเสือดาวกลับสู่ป่าธรรมชาติ" ในเขตเทือกเขาคอเคซัส ที่อุทยานแห่งชาติโซชิ ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากผู้จัดทำโครงการหวังว่า เสือดาวคู่นี้ จะสามารถขยายพันธุ์ หลังจากถูกปล่อยตัวกลับสู่ป่าตามธรรมชาติแล้ว โดยศูนย์แห่งนี้ ได้ปล่อยเสือดาวกลับสู่ป่าในเขตเทือกเขาคอเคซัส จำนวน 7 ตัวแล้ว โดยพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือดาว แต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลงอย่างมาก